Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
  • iconWysyłamy w 48h
  • icon Bezpieczne dostawy i odbiory
  • icon30 dni na darmowy zwrot
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik
  • iconWysyłamy w 48h
  • icon Bezpieczne dostawy i odbiory
  • icon30 dni na darmowy zwrot

Regulamin "Trzecia sztuka GRATIS "

Jak skorzystać z promocji “Trzecia sztuka gratis”?

1. Promocja “Trzecia sztuka gratis” dotyczy wszystkich produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl oznaczonych emblematem „Trzecia Sztuka Gratis” z wyłączeniem kolekcji limitowanej Albini oraz oferty Happy Hours (koszule za 49,99,69,99 i 99,99).

2. Dodaj do koszyka trzy dowolne produkty, o których mowa w pkt. 1, wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: 3GRATIS, potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

3. Gotowe! Za zestaw składający się z trzech produktów, o których mowa w pkt. 2 zapłacisz: za dwa najdroższe produkty ich obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za najtańszy produkt 0,01 zł. W przypadku zakupu w ramach tej samej transakcji trzech produktów, o których mowa w pkt. 2 o tej samej obowiązującej cenie detalicznej brutto klient jest uprawniony do zakupu z rabatem tylko jednego z produktów.

4. Promocja “Trzecia sztuka gratis” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

5. Promocja “Trzecia sztuka gratis” obowiązuje od godziny 21:00 dnia 16.01.2020 r. do godziny 9:00 dnia 20.01.2020 r.
Regulamin:
1. Organizatorem promocji pod nazwą “Trzecia sztuka gratis” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.wolczanka.pl („Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy wszystkich produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl oznaczonych emblematem „Trzecia sztuka gratis” z wyłączeniem kolekcji limitowanej Albini oraz oferty Happy Hours (koszule za 49,99,69,99 i 99,99).

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) trzech dowolnych produktów oznaczonych emblematem „Trzecia sztuka gratis” („Zestaw promocyjny”), wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: 3GRATIS, potwierdzą klikając przycisk “OBLICZ RABAT” oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,,Uczestnik Promocji”).

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 4 niniejszego regulaminu jest uprawniony do zakupu Zestawu promocyjnego/ Zestawów promocyjnych na poniższych zasadach:

a) W przypadku zakupu jednego Zestawu promocyjnego, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego trzecią pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, w cenie 0,01 zł.

b) W przypadku zakupu większej ilości Zestawów promocyjnych w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów zajmujących odpowiednio trzecią, szóstą, dziewiątą itd. pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, każdorazowo w cenie 0,01 zł.

Cena 0,01 zł nie obowiązuje przy zakupie produktów zajmujących odpowiednio pierwszą, drugą, czwartą, piątą, siódmą, ósmą, itd. pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny.

Przykład:

produkt	obowiązująca cena detaliczna brutto	cena obowiązująca 
						w ramach Promocji
1. koszula męska	149,99 zł				149,99 zł
2. koszula damska	299,99 zł				299,99 zł
3. krawat	99,99 zł				0,01 zł
4. koszula męska	99,99 zł				99,99 zł
5. koszula męska	99,99 zł				99,99 zł
6. krawat	69,99 zł				0,01 zł

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. Promocja “Trzecia sztuka gratis” obowiązuje od godziny 21:00 dnia 16.01.2020 r. do godziny 9:00 dnia 20.01.2020 r.

10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

11. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://www.wolczanka.pl/.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13 stycznia 2020 r.

Kraków, dnia 13.01.2020 r.