Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

REGULAMIN PROMOCJI "Zniżka 100zł za ankietę "

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: ,,Zniżka 100zł za ankietę”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: ,,Zniżka 100zł za ankietę” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON351001329 („Organizator”).
2. Czas trwania Promocji: od 23.10..2019 r. do 30.11.2019 r.
3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy Organizatora działający pod adresem: http://wolczanka.pl („Sklep Internetowy”) oraz sklepy stacjonarne.
4. Promocja dotyczy wszystkich produktów w cenach regularnych (tj. bez obniżek) dostępnych w Sklepie Internetowym.
5. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji spełnią łącznie następujące warunki:
a. wypełnią ankietę, która znajduje się pod linkiem : https://www.interankiety.pl/a/wolczanka
b. dokonają w Sklepie Internetowym zakupu dowolnego produktu/ produktów, o których mowa w pkt. 4 powyżej na łączną kwotę minimum 200,00 zł (transakcja musi być stwierdzona jednym paragonem);
c. w trakcie składania zamówienia wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wprowadź kod”) hasło, o którym dowiedzieli się z bloga „ankieta7p10”, potwierdzą klikając przycisk “Oblicz rabat” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (“Uczestnik Promocji”).
Po spełnieniu powyższych obowiązków Uczestnik Promocji otrzyma Rabat w wysokości 100 zł, co oznacza, że cena towarów objętych Promocją, o których mowa w pkt. 4 powyżej, zostanie obniżona o 100 zł obowiązującej ceny.
6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
7. Podczas jednej transakcji, niezależnie od jej wartości, Klient może otrzymać Rabat tylko jeden raz.
8. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Butikach w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik Promocji ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
9. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club”, Karty Stałego Klienta „woman in the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.
10. Uczestnik Promocji jest uprawniony do skorzystania wyłącznie z odpłatnych poprawek krawieckich na produkty zakupione w ramach Promocji.
11. Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów zakupionych na zasadach Promocji w Sklepie Internetowym w ramach jednej transakcji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów zakupionych na zasadach Promocji, w ramach jednej transakcji.
12. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
13. Treść niniejszego regulaminu dostępna na stronie internetowej http://wolczanka.pl.
14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
16. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższej Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
17. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 23 października 2019 r.

Kraków, dnia 23 października 2019 r.