Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Regulamin promocji "Wyjątkowa oferta dla stałych Klientów"

Regulamin promocji „Wyjątkowa oferta dla stałych Klientów”.

Skrócone zasady promocji „Wyjątkowa oferta dla stałych Klientów” w sklepie internetowym działający pod adresem www.wolczanka.pl.

Jak skorzystać z promocji „Wyjątkowa oferta dla stałych Klientów” w sklepie internetowym działającym pod adresem www.wolczanka.pl?

1. Promocja „Wyjątkowa oferta dla stałych Klientów” („Promocja”) dotyczy wyłącznie produktów w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.wolczaqnka.pl (link do strony: www.wolczanka.pl).

2. W Promocji można uzyskać rabat w wysokości -50%.

3. Z rabatu w wysokości 50% (w zależności od wartości zakupów – zobacz pkt. 5 poniżej) może skorzystać Klient posiadający konto klienta w sklepie internetowym działającym pod adresem www.wolczanka.pl oraz Kartę Stałego Klienta „the men’s world club”, zintegrowaną z w/w kontem oraz z kontem w aplikacji mobilnej Wólczanka. W/w konta muszą być zarejestrowane na te same dane osobowe (adres e-mail).

4. Klient, który nie spełnia warunków, o których mowa w pkt. 3, a chce skorzystać z wyższych rabatów, tj. 50%, powinien przed dokonaniem zakupu:

I) dokonać rejestracji w sklepie internetowym działającym pod adresem www.wolczanka.pl;

II) pobrać aplikację mobilną Wólczanka (w sklepie Google Play, iTunes, Windows Store) i utworzyć w niej konto,

III) przystąpić do programu „the men’s world club” za pomocą aplikacji mobilnej Wólczanka – albo – w sytuacji, gdy jest już członkiem programu „the men’s world club” – połączy za pomocą aplikacji mobilnej Wólczanka swoją kartę z aplikacją,

IV) zintegrować konto w sklepie internetowym z kontem w aplikacji mobilnej Wólczanka.

5. Klient, o którym mowa w pkt. 3 powyżej może uzyskać następujący rabat:

a) w wysokości 50% – w przypadku zakupu dowolnego produktu/dowolnych produktów w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.wolczanka.pl (link do strony: www.wolczanka.pl) o łącznej wartości minimum 500 zł, po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz warunków zakupu poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Cena każdego zakupionego produktu, o którym mowa w pkt 1 powyżej zostanie obniżona o 50%.

6. Klient, o którym mowa w pkt. 4 powyżej (lub który spełni warunki z pkt. 5 powyżej) może uzyskać następujący rabat:

a) w wysokości 50% – w przypadku zakupu dowolnego produktu/dowolnych produktów w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.wolczanka.pl (link do strony: www.wolczanka.pl) o łącznej wartości minimum 500 zł, po wpisaniu w aktywnym polu formularza numeru Karty Stałego Klienta oraz akceptacji regulaminu wraz z warunkami zakupu poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Cena każdego zakupionego produktu, o którym mowa w pkt 1 powyżej zostanie obniżona o 50%.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami) cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik Promocji ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

10. Dodatkowo, przy zamówieniach o wartości min. 250zł obowiązuje darmowa dostawa!

11. Promocja obowiązuje od dnia 04.11.2019 r. do odwołania. Promocja obowiązuje również w stacjonarnych sklepach firmowych Wólczanka na terenie całej Polski (z wyłączeniem outletów). Zapytaj o szczegóły Doradcę Klienta!

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,Wyjątkowa oferta dla stałych Klientów” (,,Promocja”) jest Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Pilotów nr 10, kod 31-462,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 675-000-03-61, Regon 351001329 (,,Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.wolczanka.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja w Sklepie internetowym dotyczy wyłącznie produktów w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.wolczanka.pl (link do strony: www.wolczanka.pl).

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) dowolnych produktów, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz zaakceptują niniejszy regulamin wraz z warunkami zakupu poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

5. W Promocji można uzyskać rabat w wysokości 50%.

6. Z rabatów w wysokości 50% (w zależności od wartości zakupów – zobacz pkt. 9 poniżej) może skorzystać Klient spełniający warunki wskazane w pkt. 6, który dodatkowo posiada konto klienta w sklepie internetowym działającym pod adresem www.wolczanka.pl oraz Kartę Stałego Klienta „the men’s world club”, zintegrowaną z w/w kontem oraz z kontem w aplikacji mobilnej Wólczanka. W/w konta muszą być zarejestrowane na te same dane osobowe (adres e-mail).

8. Uczestnik Promocji, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją z rabatem:

a) w wysokości 50% od regularnej ceny detalicznej brutto – w przypadku transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) za kwotę co najmniej 500 zł w regularnych cenach detalicznych brutto.

9. Uczestnik Promocji, o którym mowa w pkt 7 powyżej, jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją z rabatem:

b) w wysokości 50% od regularnej ceny detalicznej brutto – w przypadku transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) za kwotę co najmniej 500 zł w regularnych cenach detalicznych brutto.

10. Uczestnik Promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

11. Promocja obowiązuje od dnia 04.11.2019 r. do odwołania.

12. Rabaty, o których mowa w pkt 8 i 9 niniejszego regulaminu nie dotyczy produktów przecenionych i udzielany jest od regularnej ceny detalicznej brutto.

13. Promocja „Wyjątkowa oferta dla stałych Klientów” nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych
funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

14. W przypadku zwrotu jednego albo kilku (ale nie wszystkich) produktów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Jednocześnie uznaje się, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie niezwróconego produktu/ów (objętych jednym paragonem). Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia cen zakupionych produktów, ustala wysokość rabatu, zgodnie z – odpowiednio – pkt. 8 i 9 powyżej i zwraca różnicę, o ile ma ona wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę w terminie 7 dni od dnia dokonania zwrotu.

15. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji. Uczestnik Promocji otrzymuje punkty na Kartę Stałego Klienta „the men’s world club” zgodnie z przelicznikiem punktowym: 10 zł wydanych na zakupy = 1 Punkt na karcie.

16. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

17. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.wolczanka.pl.

18. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

19. Odnośnie towarów zakupionych w ramach Promocji nie istnieje możliwość odbioru osobistego w butikach Wólczanka. Darmowa dostawa przysługuje, jeżeli wartość zakupów (po udzieleniu rabatu) wynosi co najmniej 250,00 zł.

20. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

21. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

22. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2019r.

Kraków, dnia 04.11.2019