Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Regulamin promocji "Weekend zniżek. Rabat -30% na ceny regularne"

Skrócone zasady promocji „Weekend zniżek. Rabat -30% na ceny regularne”
Jak skorzystać z promocji „Weekend zniżek. Rabat -30% na ceny regularne”?

1. Promocja „Weekend zniżek. Rabat -30% na ceny regularne” dotyczy wszystkich produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl w regularnych cenach detalicznych brutto (nieprzecenionych).

2. Ze strony internetowej www.wolczanka.pl dodaj do koszyka co najmniej jeden produkt, o którym mowa w pkt. 1, wpisz kod rabatowy AVANTI2019 lub LOGO2019 i potwierdź klikając w przycisk “Oblicz rabat”.
Cena każdego zakupionego przez Ciebie produktu zostanie obniżona o 30%.

Przykład:

Obowiązująca cena detaliczna brutto Obowiązująca cena w promocji Koszula damska Wólczanka 299,99 zł 209,99 zł Koszula męska Lambert 179,99 zł 125,99 zł

3. Promocja „Weekend zniżek. Rabat -30% na ceny regularne” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

4. Promocja „Weekend zniżek. Rabat -30% na ceny regularne” obowiązuje od dnia 29.03.2019 r. do godz. 10:00 dnia 1.04.2019 r.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,Weekend zniżek. Rabat -30% na ceny regularne” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.wolczanka.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja „Weekend zniżek. Rabat -30% na ceny regularne” dotyczy wszystkich produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl w regularnych cenach detalicznych brutto (nieprzecenionych).

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu O KTÓRYM MOWA W PKT. 3, wpiszą kod rabatowy AVANTI2019 lub LOGO2019 oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,,Uczestnik Promocji”).

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 30% od obowiązującej ceny sprzedaży każdego z produktów.

Przykład: Obowiązująca cena detaliczna brutto Obowiązująca cena w promocji
Koszula damska Wólczanka 299,99 zł 209,99 zł
Koszula męska Lambert 179,99 zł 125,99 zł

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.

10. Promocja obowiązuje od dnia 29.03.2019 r. do godz. 10:00 dnia 1.04.2019 r.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.wolczanka.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29 marca 2019 roku.

Kraków, dnia 29.03.2019 r.