Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Regulamin promocji "Trzy sztuki polo Wólczanka za 99,99 zł"?

Jak skorzystać z promocji “Trzy sztuki polo Wólczanka za 99,99 zł”?

1. Promocja “Trzy sztuki polo Wólczanka za 99,99 zł” dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego trzy dowolne koszulki polo męskie marki “Wólczanka” z zakładki „Polo” (link do oferty https://www.wolczanka.pl/3-polo-za-99-99-zlc), oznaczonych emblematem „3 za 99,99”.

2. Z oferty polo z zakładki „Polo” (link do oferty https://www.wolczanka.pl/3-polo-za-99-99-zl) dodaj do koszyka zestaw złożony z trzech dowolnych koszulek polo marki “Wólczanka” oznaczonych emblematem “3 za 99,99” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

3. Gotowe! Cena trzech koszulek polo zakupionych w ramach zestawu polo wynosi łącznie 99,99 zł.

4. Promocja „Trzy sztuki polo Wólczanka za 99,99 zł” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

5. Promocja „Trzy sztuki polo Wólczanka za 99,99 zł” obowiązuje od godziny 20;00 dnia 22.05.2019 r. do 23.05.2019 do godz.8:00

ZOBACZ OFERTĘ POLO >>

Regulamin:
1. Organizatorem promocji pod nazwą „Trzy sztuki polo Wólczanka za 99,99 zł” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.wolczanka.pl w okresie od godziny 20;00 dnia 11.05.2019 r. do 13.05.2019 do godz. 8:00

3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego trzy dowolne koszulki polo marki “Wólczanka” z zakładki „Polo” (link do oferty: https://www.wolczanka.pl/3-polo-za-99-99-zl) oznaczonych emblematem „3 za 99,99”.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.wolczanka.pl w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) co najmniej jeden zestaw składający się z trzech dowolnych koszulek polo marki “Wólczanka” z zakładki 3 polo za 99,99”, oznaczonych emblematem “3 za 99,99” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Łączna cena polo wchodzących w skład zestawu wskazanego w zdaniu poprzedzającym zostanie obniżona do 99,99 zł.

Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) możliwy jest zakup kilku zestawów składających się z trzech produktów.

5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

6. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

7. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

8. Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji.

9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.wolczanka.pl.

11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22maja 2019
Kraków, dnia 22.05.2019 r.