Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Regulamin promocji "Słoneczne Happy Hours"

Jak skorzystać z promocji “Happy Hours”?

1. Ze strony internetowej https://www.wolczanka.pl/ z zakładki Słoneczne Happy Hours koszule od 49,99 dodaj do koszyka produkty oznaczone emblematem „Happy Hours”.

2. Za każdą koszulę męską i damską marki „Wólczanka” oznaczoną emblematem “Happy Hours” zapłacisz 49,99 zł, za każdą koszulę męską i damską marki „Lambert” oznaczoną emblematem “Happy Hours” zapłacisz 79,99 zł.
Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.

3. Promocja dotyczy wszystkich koszul męskich i damskich w sklepie internetowym z zakładki Happy Hours – koszule od 49,99 (link : https://www.wolczanka.pl/happy-hours-6) oznaczonych emblematem „Happy Hours”.

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

5. Promocja obowiązuje od 03.07.2020 r. do 04.07.2020 r. do godziny 17:00
Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Słoneczne Happy Hours” jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.wolczanka.pl, dostępnym również pod adresem www.wolczanka.com.pl („Sklep internetowy”) w okresie od 03.07.2020 r. do 04.07.2020 r. do godziny 17:00.
3. Promocja dotyczy wszystkich koszul męskich i damskich w sklepie internetowym z zakładki Happy Hours – koszule od 49,99 (link : https://www.wolczanka.pl/happy-hours-6) , oznaczonych emblematem „Happy Hours”.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w Sklepie internetowym przynajmniej jeden produkt oznaczony emblematem „Happy hours” („Uczestnik Promocji”).

Za każdą koszulę męską i damską marki „Wólczanka” oznaczoną emblematem “Happy Hours” zapłacisz 49,99 zł, za każdą koszulę męską i damską marki „Lambert” oznaczoną emblematem “Happy Hours” zapłacisz 79,99 zł.
Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.

5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

6. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji (3 produkt gratis). W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

7. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

8. Termin realizacji zamówienia może wynieść do 7 dni roboczych.

9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://www.wolczanka.pl/.

11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi, jak również nie naruszają ani nie ograniczają prawa klientów do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z odrębnymi przepisami.

13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03.07.2020 r.

Kraków, dnia 03.07.2020 r. do godziny 14:00.