Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Regulamin promocji "Rabat 100 zł na każdą koszulę damską w cenie regularnej"

REGULAMIN PROMOCJI
,,Rabat 100 zł na każdą koszulę damską”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: ,,Rabat 100 zł na każdą koszulę damską” („Promocja”) jest Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Czas trwania Promocji: od 10.10.2018 r. do 15.10.2018 r.

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy Organizatora działający pod adresem: http://wolczanka.pl („Sklep Internetowy”).

4. Promocja dotyczy wszystkich koszul damskich w cenach regularnych (tj. nieprzecenionych) dostępnych w Sklepie Internetowym.

5. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji spełnią łącznie następujące warunki:
a) dokonają w Sklepie Internetowym zakupu dowolnego produktu/produktów, o których mowa w pkt. 4.
b) w trakcie składania zamówienia wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wprowadź kod”) kod rabatowy: FEMME, potwierdzą klikając przycisk „Oblicz rabat” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku „Uczestnik Promocji”.

Po spełnieniu powyższych obowiązków Uczestnik Promocji otrzyma Rabat w wysokości 100 zł, co oznacza, że cena każdego produktu objętego Promocją, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, zostanie obniżona o 100 zł w stosunku do obowiązującej ceny.

6. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie Internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik Promocji ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

7. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club”, Karty Stałego Klienta „woman in the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

8. Uczestnik Promocji jest uprawniony do skorzystania wyłącznie z odpłatnych poprawek krawieckich na produkty zakupione w ramach Promocji.

9 Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://wolczanka.pl.

11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

12. Każdy Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, jeżeli każdorazowo wypełni warunki niniejszego regulaminu.

13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższej Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 10 października 2018 r.

Kraków, dnia 10 października 2018 r.

Organizator