Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Regulamin promocji "Rabat -55% na całą damską kolekcję"

Skrócone zasady promocji „Rabat -55% na całą damską kolekcję”
Jak skorzystać z promocji „Rabat -55% na całą damską kolekcję”?

1. Promocja „Rabat -55% na całą damską kolekcję” dotyczy wyłącznie produktów nieprzecenionych, tj. w regularnych cenach detalicznych brutto, z damskiej kolekcji ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl oznaczonych emblematem “Rabat 55%”.

2. Ze strony internetowej www.wolczanka.pl dodaj do koszyka co najmniej jeden produkt oznaczony emblematem „Rabat 55%”, wpisz kod “WOMAN” i potwierdź klikając w przycisk “Oblicz rabat”.
Cena każdego zakupionego przez Ciebie produktu zostanie obniżona o 55%.

Przykład:

                     Obowiązująca cena detaliczna brutto	Obowiązująca cena w promocji
Koszula damska Wólczanka	                 299,99 zł                 	135,00 zł
Koszula damska Lambert                    229,99 zł	                    103,50 zł

3. Promocja „Rabat -55% na całą damską kolekcję” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

4. Promocja „Rabat -55% na całą damską kolekcję” obowiązuje od godziny 21.00 dnia 15.05.2018 r. do godziny 23.59 dnia 19.05.2018 r.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,Rabat -55% na całą damską kolekcję” (,,Promocja”) jest Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.wolczanka.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów nieprzecenionych, tj. w regularnych cenach detalicznych brutto, z damskiej kolekcji ze Sklepu internetowego www.wolczanka.pl oznaczonych emblematem “Rabat 55%”.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu oznaczonego emblematem „Rabat 55%”, wpiszą kod rabatowy “WOMAN” oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,,Uczestnik Promocji”).

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 55% od obowiązującej ceny sprzedaży każdego z produktów.

Przykład:

                     Obowiązująca cena detaliczna brutto	Obowiązująca cena w promocji
Koszula damska Wólczanka	                 299,99 zł                 	135,00 zł
Koszula damska Lambert                    229,99 zł	                    103,50 zł

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.

10. Promocja obowiązuje od godziny 21.00 dnia 15.05.2018 r. do godziny 23.59 dnia 19.05.2018 r.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.wolczanka.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2018 roku.

Kraków, dnia 15.05.2018 r.