Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: ,,RABAT 5% DLA KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE”

1. Organizatorami promocji pod nazwą „Rabat 5% dla Klientów Credit Agricole” (,,Promocja”) są:
a) Bank Credit Agricole S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039887, NIP 6570082274, REGON 290513140 (zwany dalej także ,,Bankiem”),
b) VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 (zwana dalej także ,,Partnerem”).

2. Czas trwania Promocji: od dnia 16 maja 2017 r. do odwołania.

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy Partnera działający pod adresem: http://wolczanka.pl („Sklep Internetowy”).

4. Promocja dotyczy asortymentu w cenach regularnych dostępnego w Sklepie internetowym.

5. W Promocji może wziąć udział każdy klient Banku będący osobą fizyczną, działający jako konsument w rozumieniu art. 221 k.c., który w okresie Promocji wskazanym w pkt. 2 niniejszego regulaminu, podczas jednorazowej transakcji w Sklepie internetowym (stwierdzonej jednym paragonem) dokona zakupu co najmniej jednego produktu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej oraz wpisze w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wprowadź kod”) hasło CABANK, potwierdzi klikając przycisk „Sprawdź” i zaakceptuje niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku („Uczestnik Promocji ”).

6. Po spełnieniu powyższych obowiązków Uczestnik Promocji otrzyma Rabat w wysokości 5%, co oznacza, że cena towarów objętych Promocją, o których mowa w pkt. 4 powyżej, zostanie obniżona o 5% obowiązującej ceny („Rabat”).

7. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Partnera, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik Promocji ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club”, Karty Stałego Klienta „woman in the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do skorzystania wyłącznie z odpłatnych poprawek krawieckich na produkty zakupione w ramach Promocji.

10. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.

11. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

12. Każdy Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, jeżeli każdorazowo wypełni warunki niniejszego regulaminu.

13. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.wolczanka.pl.

14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższej Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Partnera Promocji.

17. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 16 maja 2017 r.

Kraków, dnia 16 maja 2017 r.

Bank Partner