Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Regulamin Promocji "Oferta specjalna -40%"

Skrócone zasady promocji “Oferta specjalna -40%”
Jak skorzystać z promocji “Oferta specjalna -40%”?

1. Promocja “Oferta specjalna -40%” dotyczy wszystkich produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl w regularnych cenach detalicznych brutto (nieprzecenionych), z wyłączeniem kolekcji specjalnej “Japonia” i produktów objętych promocją “2 koszule za 139,99, krawat 29,99”.

2. Ze strony internetowej www.wolczanka.pl dodaj do koszyka co najmniej jeden produkt, o którym mowa w pkt. 1, wpisz kod rabatowy WEEKEND potwierdź klikając w przycisk “Oblicz rabat”.
Cena każdego zakupionego przez Ciebie produktu zostanie obniżona o 40%.

3. Promocja “Oferta specjalna -40%” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami) oraz nie dotyczy kolekcji specjalnej “Japonia“i produktów objętych promocją “2 koszule za 139,99, krawat 29,99”
.

4. Promocja “Oferta specjalna -40%” obowiązuje od dnia 19.10.2019 r. od godz. 21:00 do godz. 10:00 dnia 21.10.2019 r.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą , “Oferta specjalna -40%”(,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.wolczanka.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja “Oferta specjalna -40%” dotyczy wszystkich produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl w regularnych cenach detalicznych brutto (nieprzecenionych) z wyłączeniem kolekcji specjalnej “Japonia” oraz produktów objętych promocją “2 koszule za 139,99, krawat 29,99”.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu O KTÓRYM MOWA W PKT. 3, wpiszą kod rabatowy WEEKEND oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,,Uczestnik Promocji”).

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 40% od obowiązującej ceny sprzedaży każdego z produktów.

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.

10. Promocja obowiązuje od dnia 19.10.2019 r. od godz. 21:00 do godz. 10:00 dnia 21.10.2019 r.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.wolczanka.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 19 października 2019 roku.

Kraków, dnia 19.10.2019 r.