Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Regulamin promocji "Idealny duet ! 2 koszule Wólczanka za 119,99, 2 koszule Lambert za 179,99, 2 koszule damskie za 129,99, 2 krawaty za 59,99"

Jak skorzystać z promocji “Idealny duet ! 2 koszule Wólczanka za 119,99, 2 koszule Lambert za 179,99, 2 koszule damskie za 129,99, 2 krawaty za 59,99”

1. Promocja “Idealny duet ! 2 koszule Wólczanka za 119,99, 2 koszule Lambert za 179,99, 2 koszule damskie za 129,99, 2 krawaty za 59,99” („Promocja”) dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego dwie dowolne koszule oznaczone emblematem „2 za 119,99”, “2 za 129,99”, “2 za 179,99 oraz “2 za 59,99”

2. Z oferty sklepu internetowego www.wolczanka.pl (link do oferty https://www.wolczanka.pl) dodaj do koszyka zestaw złożony z dwóch dowolnych koszul męskich Wólczanka oznaczonych emblematem „2 za 119,99”, wpisz kod rabatowy HAPPY i potwierdź klikając w przycisk “Oblicz rabat”. Promocja powiela się w koszyku, zatem w ramach jednego zamówienia możesz kupić kilka zestawów składających się z dwóch produktów – przy tworzeniu zestawów w koszyku uwzględniania jest kolejność dodania produktów do koszyka.
lub dwóch dowolnych koszul męskich Lambert oznaczonych emblematem „2 za 179,99”, wpisz kod rabatowy HAPPY i potwierdź klikając w przycisk “Oblicz rabat”. Promocja powiela się w koszyku, zatem w ramach jednego zamówienia możesz kupić kilka zestawów składających się z dwóch produktów – przy tworzeniu zestawów w koszyku uwzględniania jest kolejność dodania produktów do koszyka.
lub dwóch dowolnych koszul damskich Lambert lub Wólczanka oznaczonych emblematem „2 za 129,99”, wpisz kod rabatowy HAPPY i potwierdź klikając w przycisk “Oblicz rabat”. Promocja powiela się w koszyku, zatem w ramach jednego zamówienia możesz kupić kilka zestawów składających się z dwóch produktów – przy tworzeniu zestawów w koszyku uwzględniania jest kolejność dodania produktów do koszyka.
lub dwóch dowolnych krawatów męskich oznaczonych emblematem „2 za 59,99”, wpisz kod rabatowy HAPPY i potwierdź klikając w przycisk “Oblicz rabat”. Promocja powiela się w koszyku, zatem w ramach jednego zamówienia możesz kupić kilka zestawów składających się z dwóch produktów – przy tworzeniu zestawów w koszyku uwzględniania jest kolejność dodania produktów do koszyka.
3. Gotowe! Cena dwóch zakupionych w ramach Promocji koszul męskich Wólczanka wynosi łącznie 119,99 zł. Cena dwóch zakupionych w ramach Promocji koszul męskich Lambert wynosi łącznie 179,99 zł. Cena dwóch zakupionych w ramach Promocji koszul damskich Lambert lub Wólczanka wynosi 129,99 zł. Cena dwóch zakupionych w ramach Promocji krawatów wynosi łącznie 59,99 zł.

4. Promocja “Idealny Duet ! 2 koszule Wólczanka za 119,99, 2 koszule Lambert za 179,99, 2 koszule damskie za 129,99, 2 krawaty za 59,99” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

5. Promocja obowiązuje od godziny 20:00 dnia 04.07.2019 do godz. 10:00 dnia 05.07.2019 r.

6. Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach promocji “Idealny Duet”

ZOBACZ OFERTĘ KOSZUL >>

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Idealny duet ! 2 koszule Wólczanka za 119,99, 2 koszule Lambert za 179,99, 2 koszule damskie za 129,99, 2 krawaty za 59,99”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.wolczanka.pl („Sklep internetowy”) w okresie od godziny 20:00 dnia 04.07.2019 r. do godz. 10:00 dnia 05.07.2019 r.

3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego dwie dowolne koszule znaczone emblematem „2 za 119,99”, “2 za 129,99 lub 2 za 179,99 , “2 za 59,99”“. Każdy z wyżej wymienionych zestawów produktów objętych Promocją będzie zwany dalej również „Zestawem promocyjnym”.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w Sklepie internetowym w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) co najmniej jeden Zestaw promocyjny składający się z dwóch dowolnych koszul męskich Wólczanka oznaczonych emblematem „2 za 119,99”, lub dwóch dowolnych koszul męskich Lambert oznaczonych emblematem „2 za 179,99”, dwóch dowolnych koszul damskich Lambert i Wólczanka “2 za 129,99” lub dwóch krawatów “2 za 59,99” , wpiszą kod rabatowy HAPPY, potwierdzą klikając w przycisk “Oblicz rabat” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

5. Łączna cena dwóch koszul wchodzących w skład Zestawu promocyjnego zostanie obniżona w przypadku dwóch koszul męskich Wólczanka do 119,99 zł, w przypadku zestawu promocyjnego składającego się z 2 koszul męskich Lambert do 179,99, w przypadku zestawu promocyjnego składającego się z 2 koszul damskich Lambert lub Wólczanka do 129,99, w przypadku zestawu składającego się z 2 krawatów do 59,99.

6. Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) możliwy jest zakup kilku Zestawów promocyjnych składających się z dwóch produktów (koszul Wólczanka, koszul Lambert) – przy tworzeniu poszczególnych Zestawów promocyjnych w koszyku uwzględniania jest kolejność dodania produktów do koszyka.

7. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

8. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać. Odnośnie towarów zakupionych w ramach Promocji nie przysługuje darmowa dostawa.

9. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

10. Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.wolczanka.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 04 lipca 2019 roku.

Kraków, dnia 04.07.2019 r.