Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Regulamin promocji "Happy Hours"

Jak skorzystać z promocji “Happy Hours”

1. Promocja “Happy Hours” („Promocja”) dotyczy koszul damskich i męskich Wólczanka w cenie 59,99, koszul męskich i damskich Lambert w cenie 79,99 znajdujących się w zakładce Koszule za 59,99 i 79,99 oznaczonych emblematem “HAPPY HOURS” (pod linkiem : https:// https://www.wolczanka.pl/jesienne-okazje), krawatów w cenie 19,99 znajdujących się w kategorii Koszule za 59,99 i 79,99 (pod linkiem : https://www.wolczanka.pl/jesienne-okazje/krawat-za-19-99)

2 .Z oferty sklepu internetowego www.wolczanka.pl z zakładki Koszule za 59,99 i 79,99 (link do oferty https://www.wolczanka.pl/ jesienne-okazje) dodaj koszulę męską lub damską oznaczoną emblematem „HAPPY HOURS”. Cena każdego produktu objętego promocją znajduje się pod emblematem i wynosi 59,99 lub 79,99. Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.

Z oferty sklepu internetowego www.wolczanka.pl z zakładki Koszule za 59,99 i 79,99 (link do oferty https://www.wolczanka.pl/ jesienne-okazje/krawat-za-19-99) dodaj krawat oznaczony emblematem „HAPPY HOURS”. Cena każdego produktu objętego promocją znajduje się pod emblematem i wynosi 19,99. Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.

3. Promocja “Happy Hours” nie łączy się z innymi promocjami.

4. Promocja “Happy Hours” obowiązuje od dnia 04.11.2019 r. do godziny 11:00 dnia 07.11.2019 r.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Happy Hours” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.wolczanka.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl oznaczonych emblematem „HAPPY HOURS” znajdujących się w zakładce Koszule za 59,99 i 79,99 (link pod adresem: https://www.wolczanka.pl/jesienne-okazje)

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu oznaczonego emblematem “HAPPY HOURS” zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu w cenie 59,99, 79,99, 19,99.

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club”, Karty Stałego Klienta „woman in the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.

10. Promocja obowiązuje od dnia 04.11.2019 r. do godziny 11:00 dnia 07.11.2019 r.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.wolczanka.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2019 roku.

Kraków, dnia 04.11.2019 r.