Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Regulamin promocji "Happy Hours ! 2 koszule Wólczanka 99,99zł, 2 koszule Lambert 149,99"

Jak skorzystać z promocji “Happy Hours ! 2 koszule Wólczanka 99,99zł, 2 koszule Lambert 149,99” ?

1. Promocja “Happy Hours ! 2 koszule Wólczanka 99,99zł, 2 koszule Lambert 149,99”“ („Promocja”) dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego dwie dowolne koszule oznaczone emblematem „2 za 99,99” oraz “2 za 149,99”.

2. Z oferty sklepu internetowego www.wolczanka.pl z zakładki HAPPY HOURS (link do oferty https://www.wolczanka.pl/happy-hours-1) dodaj do koszyka zestaw złożony z dwóch dowolnych koszul męskich oraz damskich Wólczanka oznaczonych emblematem „2 za 99,99”, wpisz kod rabatowy HAPPY i potwierdź klikając w przycisk “Oblicz rabat”. Promocja powiela się w koszyku, zatem w ramach jednego zamówienia możesz kupić kilka zestawów składających się z dwóch produktów – przy tworzeniu zestawów w koszyku uwzględniania jest kolejność dodania produktów do koszyka.
lub dwóch dowolnych koszul męskich oraz damskich Lambert oznaczonych emblematem „2 za 149,99”, wpisz kod rabatowy HAPPY i potwierdź klikając w przycisk “Oblicz rabat”. Promocja powiela się w koszyku, zatem w ramach jednego zamówienia możesz kupić kilka zestawów składających się z dwóch produktów – przy tworzeniu zestawów w koszyku uwzględniania jest kolejność dodania produktów do koszyka.

4. Promocja “Happy Hours ! 2 koszule Wólczanka 99,99zł, 2 koszule Lambert 149,99” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

5. Promocja obowiązuje od dnia 08.10.2019 do godz. 13:00 dnia 09.10.2019 r.

6. Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach promocji “Happy Hours ! 2 koszule Wólczanka 99,99zł, 2 koszule Lambert 149,99”“

ZOBACZ OFERTĘ KOSZUL >>

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Happy Hours ! 2 koszule Wólczanka 99,99zł, 2 koszule Lambert 149,99”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.wolczanka.pl („Sklep internetowy”) w okresie od dnia 08.10.2019 r. do godz. 13:00 dnia 09.10.2019 r.

3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego dwie dowolne koszule znaczone emblematem „2 za 99,99” oraz “2 za 149,99”. Każdy z wyżej wymienionych zestawów produktów objętych Promocją będzie zwany dalej również „Zestawem promocyjnym”.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w Sklepie internetowym w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) co najmniej jeden Zestaw promocyjny składający się z dwóch dowolnych koszul męskich oraz damskich Wólczanka oznaczonych emblematem „2 za 99,99”, lub dwóch dowolnych koszul męskich oraz damskich Lambert oznaczonych emblematem „2 za 149,99” wpiszą kod rabatowy HAPPY, potwierdzą klikając w przycisk “Oblicz rabat” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

5. Łączna cena dwóch koszul wchodzących w skład Zestawu promocyjnego zostanie obniżona w przypadku dwóch koszul męskich oraz damskich Wólczanka do 99,99 zł, w przypadku zestawu promocyjnego składającego się z 2 koszul męskich oraz damskich Lambert do 149,99.

6. Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) możliwy jest zakup kilku Zestawów promocyjnych składających się z dwóch produktów (koszul Wólczanka, koszul Lambert) – przy tworzeniu poszczególnych Zestawów promocyjnych w koszyku uwzględniania jest kolejność dodania produktów do koszyka.

7. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

8. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać. Odnośnie towarów zakupionych w ramach Promocji nie przysługuje darmowa dostawa.

9. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

10. Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.wolczanka.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 października 2019 roku.

Kraków, dnia 08.10.2019 r.