Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Regulamin promocji "Happy Hours"

Jak skorzystać z promocji “Happy Hours”?

1. Ze strony internetowej https://www.wolczanka.pl/ z zakładki Happy Hours koszule od 49,99 dodaj do koszyka produkty oznaczone emblematem „Happy Hours”.

2. Za każdą koszulę męską i damską marki „Wólczanka” oznaczoną emblematem “Happy Hours” zapłacisz 49,99 zł, za każdą koszulę męską i damską marki „Lambert” oznaczoną emblematem “Happy Hours” zapłacisz 89,99 zł, za każdy krawat oznaczony emblematem “Happy Hours” zapłacisz 19,99 lub 29,99, za każde skarpety oznaczone emblematem “Happy Hours” zapłacisz 7,59zł.
Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.

3. Promocja dotyczy wszystkich koszul męskich i damskich w sklepie internetowym z zakładki Happy Hours – koszule od 49,99 (link : https://www.wolczanka.pl/happy-hours-4) oznaczonych emblematem „Happy Hours”.

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

5. Promocja obowiązuje od 01.04.2020 r.
Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Happy Hours” jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.wolczanka.pl, dostępnym również pod adresem www.wolczanka.com.pl („Sklep internetowy”) w okresie od 01.04.2020 r.
3. Promocja dotyczy wszystkich koszul męskich i damskich w sklepie internetowym z zakładki Happy Hours – koszule od 49,99 (link : https://www.wolczanka.pl/happy-hours-4) , oznaczonych emblematem „Happy Hours”.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w Sklepie internetowym przynajmniej jeden produkt oznaczony emblematem „Happy hours” („Uczestnik Promocji”).

Za każdą koszulę męską i damską marki „Wólczanka” oznaczoną emblematem “Happy Hours” zapłacisz 49,99 zł, za każdą koszulę męską i damską marki „Lambert” oznaczoną emblematem “Happy Hours” zapłacisz 89,99 zł, za każdy krawat oznaczony emblematem “Happy Hours” zapłacisz 19,99zł lub 29,99zł, za każdą parę skarpet oznaczoną emblematem “Happy Hours” zapłacisz 7,59zł.
Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.

5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

6. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji (3 produkt gratis). W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

7. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

8. Termin realizacji zamówienia może wynieść do 7 dni roboczych.

9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://www.wolczanka.pl/.

11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi, jak również nie naruszają ani nie ograniczają prawa klientów do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z odrębnymi przepisami.

13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 r.

Kraków, dnia 01.04.2020 r.