Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Regulamin promocji "Dwa krawaty za 99,99zł"

Jak skorzystać z promocji „“Dwa krawaty za 99,99zł”?

1. Promocja „“Dwa krawaty za 99,99zł” dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego dwa dowolne krawaty , oznaczone emblematem „2 za 99,99”.

2. Ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl dodaj do koszyka zestaw złożony z dwócch dowolnych krawatów oznaczonych emblematem “2 sztuki za 99,99”, i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

3. Gotowe! Cena dwóch krawatów zakupionych w ramach zestawu wynosi łącznie 99,99 zł.

4. Promocja „Dwa krawaty za 99,99 zł” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

5. Promocja „Dwa krawaty za 99,99 zł” obowiązuje od dnia 04.06.2019 r. do odwołania.

ZOBACZ OFERTĘ KRAWATÓW >>

Regulamin:
1. Organizatorem promocji pod nazwą „dwa krawaty za 99,99 zł” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.wolczanka.pl od 04.06.2019 do odwołania.

3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego trzy dowolne krawaty oznaczone emblematem „2 za 99,99”.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.wolczanka.pl w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) co najmniej jeden zestaw składający się z dwóch dowolnych krawatów oznaczonych emblematem “2 sztuki za 99,99”, i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Łączna cena krawatów wchodzących w skład zestawu wskazanego w zdaniu poprzedzającym zostanie obniżona do 99,99 zł.

Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) możliwy jest zakup kilku zestawów składających się z dwóch produktów.

5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

6. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

7. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

8. Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji.

9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.wolczanka.pl.

11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2019 roku.

Kraków, dnia 04 06.2019 r.