Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Regulamin promocji "Druga sztuka gratis na wszystko w cenach regularnych"

Regulamin promocji “Druga sztuka gratis na wszystko w cenach regularnych”:

Jak skorzystać z promocji “Druga sztuka gratis na wszystko w cenach regularnych”?

1. Promocja “Druga sztuka gratis na wszystko w cenach regularnych” dotyczy produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl oznaczonych emblematem DRUGA SZTUKA GRATIS w regularnych cenach detalicznych brutto.

2. Dodaj do koszyka dwa dowolne produkty, o których mowa w pkt. 1, wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: 2GRATIS, potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

3. Gotowe! Za zestaw składający się z dwóch produktów, o których mowa w pkt. 1 zapłacisz: za najdroższy produkt – obowiązującą cenę detaliczną brutto, a tańszy produkt zakupisz za 0,01 zł. W przypadku zakupu w ramach tej samej transakcji dwóch produktów w tej samej obowiązującej cenie detalicznej brutto, Klient jest uprawniony do zakupu z rabatem tylko jednego z produktów.

4. Promocja “Druga sztuka gratis na wszystko w cenach regularnych” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

5. Promocja “Druga sztuka gratis na wszystko w cenach regularnych” obowiązuje od dnia 18.03.2019 r. do odwołania.

PRZEJDŹ DO OFERTY >>

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Druga sztuka gratis na wszystko w cenach regularnych” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2 Promocja dotyczy wszystkich produktów ze Sklepu internetowego www.wolczanka.pl w regularnych cenach detalicznych brutto i oznaczonych emblematem DRUGA SZTUKA GRATIS

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) dwóch dowolnych produktów, o których mowa w punkcie 3 powyżej („Zestaw promocyjny”), wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: 2GRATIS, potwierdzą klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Produkty znajdujące się w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane w kolejności od najwyżej do najniższej ceny i pogrupowane w Zestawy promocyjne, obejmujące dwa kolejne produkty.

5. Klient spełniający warunki wskazane w pkt. 4 niniejszego regulaminu jest uprawniony do zakupu Zestawu promocyjnego/ Zestawów promocyjnych na poniższych zasadach:

a) W przypadku zakupu jednego Zestawu promocyjnego, Klient będzie uprawniony do zakupu produktu zajmującego drugą pozycję w Zestawie promocyjnym w cenie 0,01 zł.

b) W przypadku zakupu większej ilości Zestawów promocyjnych w ramach jednej transakcji, Klient będzie uprawniony do zakupu produktu zajmującego drugą pozycję w każdym z Zestawów promocyjnych (tj. produktu zajmującego w koszyku pozycję drugą, czwartą, szóstą itd.), każdorazowo w cenie 0,01 zł.

Cena 0,01 zł nie obowiązuje przy zakupie produktów zajmujących odpowiednio pierwszą, trzecią, piątą, siódmą itd. pozycję wśród produktów znajdujących się w koszyku, uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny. Przykład:

pre
produkt obowiązująca cena detaliczna brutto cena obowiązująca w ramach promocji

1.kardigan damski Lambert 349,90 zł 349,90 zł
2.niebieski round-neck Lambert 299,90 zł 0,01 zł
3.niebieska koszula męska Wólczanka 149,90 zł 149,90 zł
4.zielony krawat Wólczanka 99,90 zł 0,01 zł
5.fioletowa poszetka Lambert 99,90 zł 99,90 zł
6.czarne skarpety Wólczanka 19,90 zł 0,01 zł

pre

6. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Klient nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

8. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

9. Promocja “Druga sztuka gratis na wszystko w cenach regularnych” obowiązuje od dnia 18.03.2019 r. do odwołania.
10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

11. Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://www.wolczanka.pl/.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.03.2019 r.

Kraków, dnia 18.03.2019 r.