Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Regulamin promocji "Dodatkowe -20% na drugą i każdą kolejną sztukę"

Skrócone zasady promocji „Dodatkowe -20% na drugą i każdą kolejną sztukę”

Jak skorzystać z promocji „Dodatkowe -20% na drugą i każdą kolejną sztukę”?

1. Promocja „Dodatkowe -20% na drugą i każdą kolejną sztukę” dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego co najmniej dwa dowolne, przecenione produkty oznaczone emblematem ,,Wyprzedaż do -70%” ze strony internetowej www.wolczanka.pl (link do strony www.wolczanka.pl).

2. Ze strony internetowej www.wolczanka.pl dodaj do koszyka zestaw złożony z co najmniej dwóch dowolnych produktów oznaczonych emblematem ,,Wyprzedaż do -70%”.
Za pierwszy najdroższy produkt z zestawu zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena drugiego i każdego kolejnego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu (w cenie równej lub niższej od produktu najdroższego), zostanie obniżona o 20%.


Przykład: Obowiązująca cena detaliczna brutto Obowiązująca cena w promocji
koszula męska 199,99 zł 199,99 zł
koszula męska 199,99 zł 159,99 zł
Koszula damska 99,99 zł 79,99 zł

Obowiązująca cena detaliczna brutto Obowiązująca cena w promocji koszula męska 199,99 zł 199,99 zł koszula damska 99,99 zł 79,99 zł Chusta 79,99 zł 63,99 zł Krawat 69,99 zł 55,99 zł

3. Promocja “Dodatkowe -20% na drugą i każdą kolejną sztukę” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

4. Promocja „Dodatkowe -20% na drugą i każdą kolejną sztukę” obowiązuje od dnia 06.06.2019 roku do godz. 10:00 dnia 11.06.2019.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,Dodatkowe -20% na drugą i każdą kolejną sztukę” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.wolczanka.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego co najmniej dwa przecenione produkty oznaczone emblematem „Wyprzedaż do -70%” ze strony internetowej www.wolczanka.pl (link do strony www.wolczanka.pl).

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) zestawu co najmniej dwóch przecenionych produktów oznaczonych emblematem „Wyprzedaż do -70%”, o których mowa w pkt. 3 powyżej, oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku („Uczestnik Promocji”).

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu zestawu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, tj. jednego dowolnego produktu w obowiązującej cenie sprzedaży, oraz co najmniej jednego dowolnego produktu, którego cena jest równa lub niższa od ceny w/w produktu – z rabatem w wysokości 20% od obowiązującej ceny sprzedaż tego produktu.


Przykład: Obowiązująca cena detaliczna brutto Obowiązująca cena w promocji
koszula męska 199,99 zł 199,99 zł
koszula męska 199,99 zł 159,99 zł
Koszula damska 99,99 zł 79,99 zł

Obowiązująca cena detaliczna brutto Obowiązująca cena w promocji koszula męska 199,99 zł 199,99 zł koszula damska 99,99 zł 79,99 zł Chusta 79,99 zł 63,99 zł Krawat 69,99 zł 55,99 zł

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji.

10. Promocja obowiązuje od dnia 06.06.2019 r. do godz. 10:00 dnia 11.06.2019 r.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.wolczanka.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2019 roku.

Kraków, dnia 06.06.2019 r.