Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Regulamin promocji "3 pary skarpet za 39,99"

Regulamin promocji „3 pary skarpet za 39,99”

Jak skorzystać z promocji “3 pary skarpet za 39,99”?
1. Promocja “3 pary skarpet za 39,99” dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego 3 dowolne pary skarpet z kolekcji jesień/zima 2019 (link do oferty https://www.wolczanka.pl/skarpety), oznaczonych emblematem „3 pary za 39,99”.
2. Z oferty skarpet (link do oferty https://www.wolczanka.pl/skarpety) dodaj do koszyka zestaw złożony z trzech dowolnych par skarpet oznaczonych emblematem “3 pary za 39,99” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.
3. Gotowe! Cena trzech par zakupionych w ramach zestawu skarpet wynosi łącznie 39,99 zł.
4. Promocja „3 pary skarpet za 39,99” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).
5. Promocja „3 pary skarpet za 39,99” obowiązuje od dnia 16.09.2019 r. do odwołania.

ZOBACZ OFERTĘ SKARPET >>
Regulamin:
1. Organizatorem promocji pod nazwą „3 pary skarpet za 39,99” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).
2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.wolczanka.pl w okresie od 16.09.2019 do odwołania.
3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego trzy pary skarpet z kolekcji jesień/zima 2019 (link do oferty: https://www.wolczanka.pl/skarpety) oznaczonych emblematem „3 pary za 39,99”.
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.wolczanka.pl w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) co najmniej jeden zestaw składający się z trzech par dowolnych skarpet z kolekcji jesień/zima 2019 oznaczonych emblematem “3 pary za 39,99” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Łączna cena skarpet wchodzących w skład zestawu wskazanego w zdaniu poprzedzającym zostanie obniżona do 39,99 zł.
Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) możliwy jest zakup kilku zestawów składających się z dwóch produktów.
5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
6. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
7. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.
8. Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji.
9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.
10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.wolczanka.pl.
11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16 września 2019 roku.

Kraków, dnia 16.09.2019 r.