Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Regulamin promocji " "2 koszule za 149,99”?

Jak skorzystać z promocji “2 koszule za 149,99”?

1. Promocja „2 koszule za 149,99” („Promocja”) dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego dwie dowolne koszule oznaczone emblematem „2 za 149,99”.

2. Z oferty sklepu internetowego www.wolczanka.pl (link do oferty https://www.wolczanka.pl) dodaj do koszyka zestaw złożony z dwóch dowolnych koszul oznaczonych emblematem „2 za 149,99”, wpisz kod rabatowy HAPPY i potwierdź klikając w przycisk “Oblicz rabat”. Promocja powiela się w koszyku, zatem w ramach jednego zamówienia możesz kupić kilka zestawów składających się z dwóch produktów – przy tworzeniu zestawów w koszyku uwzględniania jest kolejność dodania produktów do koszyka.

3. Gotowe! Cena dwóch zakupionych w ramach Promocji koszul wynosi łącznie 149,99 zł.

4. Promocja „2 koszule za 149,99” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

5. Promocja obowiązuje od godziny 20:00 dnia 01.06.2019 r. do godz. 10.00 dnia 03.06.2019 r.

6. Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach promocji „2 koszule za 149,99”.

ZOBACZ OFERTĘ KOSZUL >>

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą „2 koszule za 149,99” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.wolczanka.pl („Sklep internetowy”) w okresie od dnia 01.06.2019 r. do godz. 10.00 dnia 03.06.2019 r.

3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego dwie dowolne koszule z zakładki oznaczone emblematem „2 za 149,99”. Każdy z wyżej wymienionych zestawów produktów objętych Promocją będzie zwany dalej również „Zestawem promocyjnym”.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w Sklepie internetowym w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) co najmniej jeden Zestaw promocyjny składający się z dwóch dowolnych koszul oznaczonych emblematem „2 za 149,99”, wpiszą kod rabatowy HAPPY, potwierdzą klikając w przycisk “Oblicz rabat” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

5. Łączna cena dwóch koszul wchodzących w skład Zestawu promocyjnego zostanie obniżona do 149,99 zł.

6. Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) możliwy jest zakup kilku Zestawów promocyjnych składających się z dwóch produktów (koszul Wólczanka, koszul Lambert) – przy tworzeniu poszczególnych Zestawów promocyjnych w koszyku uwzględniania jest kolejność dodania produktów do koszyka.

7. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

8. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać. Odnośnie towarów zakupionych w ramach Promocji nie przysługuje darmowa dostawa.

9. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

10. Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.wolczanka.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2019 roku.

Kraków, dnia 01.06.2019 r.