Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Regulamin "Happy Hours Ostatni weekend wyprzedaży "

Skrócone zasady promocji “Happy Hours Ostatni weekend wyprzedaży ł”

Jak skorzystać z promocji “Happy Hours Ostatni weekend wyprzedaży “

1. Promocja“Happy Hours Ostatni weekend wyprzedaży dotyczy wszystkich przecenionych produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl, oznaczonych emblematem „HAPPY HOURS

2. Ze strony internetowej www.wolczanka.pl dodaj do koszyka co najmniej jeden produkt oznaczony emblematem „HAPPY HOURS , i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. . Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.

Przykład:

                                    Cena bazowa brutto	Obowiązująca cena w promocji
Koszula męska Wólczanka                    179,90 zł	                    49,99 zł

3. Promocja Regulamin “Happy Hours Ostatni weekend wyprzedaży” łączy się z promocją DRUGA SZTUKA GRATIS

4. Promocja Regulamin “Happy Hours Ostatni weekend wyprzedażyobowiązuje od dnia 17.08.2019 r. do godziny 20:00 dnia 19.08.2019 r.do godziny 8:00

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą“Happy Hours Ostatni weekend wyprzedaży (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.wolczanka.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl oznaczonych emblematem „HAPPY HOURS znajdujących pod adresem: https://www.wolczanka.pl
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu oznaczonego emblematem „HAPPY HOURS”, i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu. Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.

Przykład:

                                    Cena bazowa brutto	Obowiązująca cena w promocji
Koszula męska Wólczanka                    179,90 zł	                    49,99 zł
6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club”, Karty Stałego Klienta „woman in the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.

10. Promocja obowiązuje od dnia 17.08.2019 r. do godziny 20:00 dnia 19.08.2019 r. do godziny 8:00

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.wolczanka.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.sierpnia 2019 roku.

Kraków, dnia 17.08.2019 r.