Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Regulamin akcji promocyjnej „Rabat 30% dla osób posiadających unikalny kod otrzymany z serwisu pyszne.pl”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „RABAT 30% DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH UNIKALNY KOD OTRZYMANY Z SERWISU PYSZNE.PL”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Rabat 30% dla osób posiadających unikalny kod otrzymany z serwisu pyszne.pl” („Promocja”) jest:
VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”)

2. Czas trwania Promocji: od dnia 9 kwietnia 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy Organizatora działający pod adresem: http://wolczanka.pl („Sklep Internetowy”).

4. Promocja dotyczy całego asortymentu dostępnego w Sklepie internetowym, z wyłączeniem towarów przecenionych. Rabat naliczany jest od ceny regularnej (bazowej).

5. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., który w okresie trwania Promocji wskazanym w pkt. 2 niniejszego regulaminu, spełnią łącznie następujące warunki:

a) są klientami serwisu internetowego „Pyszne.pl” (dostępnego pod adresem: www.pyszne.pl) i uzyskają unikalny kod rabatowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu („Kod”),

b) podczas jednorazowej transakcji w Sklepie internetowym (stwierdzonej jednym paragonem) dokonają zakupu co najmniej jednego produktu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, oraz

c) w trakcie składania zamówienia wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wprowadź kod”) Kod otrzymany z Serwisu „Pyszne.pl”, potwierdzą klikając przycisk „Sprawdź” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku
(„Uczestnik Promocji”).

6. Po spełnieniu powyższych warunków Uczestnik Promocji otrzyma Rabat w wysokości 30%, co oznacza, że cena zakupionych towarów objętych Promocją, o których mowa w pkt. 4 powyżej, zostanie obniżona o 30% w stosunku do ceny regularnej („Rabat”). Klient może w ramach akcji zakupić dowolną ilość produktów. Produkty objęte promocją można łączyć w dowolny sposób.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Partnera, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik Promocji ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club”, Karty Stałego Klienta „woman in the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do skorzystania wyłącznie z odpłatnych poprawek krawieckich na produkty zakupione w ramach Promocji.

10. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.

11. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

12. Każdy Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, jeżeli każdorazowo wypełni warunki niniejszego regulaminu. Kod otrzymany z Serwisu „Pyszne.pl” jest jednorazowy.

13. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.wolczanka.pl.

14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższej Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

17. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 2019 r.

Kraków, dnia 9 kwietnia 2019 r.

Organizator