Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Regulamin "2 koszule za 139,99, krawat za 29,99"

Jak skorzystać z promocji “2 koszule za 139,99, krawat za 29,99”?

Jak skorzystać z promocji “2 koszule za 139,99, krawat za 29,99”

1. Promocja “2 koszule za 139,99, krawat za 29,99” („Promocja”) dotyczy zestawu składającego się z 2 dowolnych oznaczonych emblematem “2 za 139,99 znajdujących się w zakładce 2 koszule za 59,99 (pod linkiem : https://www.wolczanka.pl/2-koszule-za-139-99) oraz krawatów w cenie 29,99 znajdujących się w zakładce 2 koszule za 139,99” (pod linkiem : https:// https://www.wolczanka.pl/2-koszule-za-139-99/krawat-za-29-99).

2. Z oferty sklepu internetowego www.wolczanka.pl z zakładki 2 koszule za 139,99 (link do oferty https://www.wolczanka.pl/2-koszule-za-139-99) dodaj do koszyka zestaw złożony z dwóch dowolnych koszul oznaczonych emblematem „2 za 139,99”, wpisz kod rabatowy HAPPY i potwierdź klikając w przycisk “Oblicz rabat”

Z oferty sklepu internetowego www.wolczanka.pl z zakładki 2 koszule za 139,99 (link do oferty https://www.wolczanka.pl/wszystko-za-69-99 ) krawat oznaczony emblematem „HAPPY HOURS”. Cena każdego produktu objętego promocją znajduje się pod emblematem i wynosi 29,99. Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.

3. Promocja “2 koszule za 139,99, krawat za 29,99” nie łączy się z innymi promocjami.

4. Promocja “2 koszule za 139,99, krawat za 29,99” obowiązuje od dnia 18.10.2019 r. do godziny 14:00 dnia 21.10.2019 r.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą “2 koszule za 139,99, krawat za 29,99” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.wolczanka.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl oznaczonych emblematem „HAPPY HOURS” znajdujących się w zakładce 2 koszule za 139,99 (link pod adresem: https://www.wolczanka.pl/2-koszule-za-139-99/krawat-za-29-99) , produktów oznaczonych emblematem “2 za 139,99” znajdujących się w zakładce 2 Koszule za 139,99 (link pod adresem: https://www.wolczanka.pl/2-koszule-za-139-99)

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu oznaczonego emblematem “HAPPY HOURS” oraz “2 za 139,99” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu w cenie 29,99 oraz 2 za 139,99.

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club”, Karty Stałego Klienta „woman in the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

10. Promocja obowiązuje od dnia 18.10.2019 r. do godziny 14:00 dnia 21.10.2019 r.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.wolczanka.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18 października 2019 roku.

Kraków, dnia 18.10.2019 r.