Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Gwarancja dostawy przed ŚwiętamiREGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: ,,GWARANCJA DOSTAWY PRZED ŚWIĘTAMI

1. Organizatorem promocji pod nazwą: ,,Gwarancja dostawy przed świętami” („Promocja”) jest Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Czas trwania Promocji: od 4.12.2017 r. do godz. 23:59 dnia 19.12.2017 r.

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy Organizatora działający pod adresem: https://www.wolczanka.pl/ („Sklep Internetowy”).

4. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji spełnią łącznie następujące warunki:
a. złożą i opłacą zamówienie (z wyłączeniem zamówień za pobraniem) do godz. 23:59 dnia 19.12.2017 r.;
b. w trakcie składania zamówienia wybiorą formę dostawy: kurier DPD;
c. zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,,Uczestnik Promocji”).
Po spełnieniu powyższych obowiązków zamówienie zostanie zrealizowane z terminem dostawy do godziny 12:00 dnia 23.12.2017 r.

5. Wysyłka realizowana jest w dni robocze:
a. od momentu złożenia zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;
b. od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem.

6. Należy sprawdzić wprowadzone podczas składania zamówienia dane adresowe oraz kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oraz upewnić się, że płatność za zamówienie została uregulowana, w przypadku formy płatności innej niż za pobraniem. Wszelkie błędy mogą spowodować opóźnienie realizacji zamówienia.

7. Niniejsza Promocja łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji.

8. Uczestnik Promocji otrzymuje rabat wynikający z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” lub z innych kart lub promocji.

9. Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami o umowach zawieranych na odległość od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach jednej transakcji na zasadach Promocji w Sklepie Internetowym.

10. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

11. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://www.wolczanka.pl/.

12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższej Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2017 r

Kraków, dnia 4 grudnia 2017 r.

Organizator