Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Aneks do Regulaminu promocji "Dodatkowy rabat -30% na wszystko z Oferty Specjalnej do -50%" podpisany w dniu 8 marca 2019 roku w Krakowie

ANEKS do regulaminu promocji „Dodatkowy rabat -30% na wszystko z Oferty Specjalnej do -50%” podpisany w dniu 8 marca 2019 roku w Krakowie przez:

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

§ 1.

Organizator postanowił zmienić Regulamin promocji „Dodatkowy rabat -30% na wszystko z Oferty Specjalnej do -50%” („Regulamin”) w ten sposób, że:

• W § 10 Regulaminu zmianie ulega treść, której nadaje się następujące brzmienie:

10. Promocja obowiązuje od dnia 7.03.2019 r. do godziny 15:00 dnia 8.03.2019 r.

• W § 4 Skróconych zasad Regulaminu zmianie ulega treść, której nadaje się następujące brzmienie:

4. Promocja „Dodatkowy rabat -30% na wszystko z Oferty Specjalnej do -50%” obowiązuje od dnia 7.03.2019 r. do godziny 15:00 dnia 8.03.2019 r.

§ 2.

Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3.
Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Skrócone zasady promocji „Dodatkowy rabat -30% na wszystko z Oferty Specjalnej do -50%”
Jak skorzystać z promocji “Dodatkowy rabat -30% na wszystko z Oferty Specjalnej do -50%”?

1. Promocja „Dodatkowy rabat -30% na wszystko z Oferty Specjalnej do -50%” dotyczy wszystkich przecenionych produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl, oznaczonych emblematem „Dodatkowe -30%” znajdujących się w zakładce OFERTA SPECJALNA DO -50% (link pod adresem: https://www.wolczanka.pl/wyprzedaz).

2. Ze strony internetowej www.wolczanka.pl z zakładki OFERTA SPECJALNA DO -50% (link pod adresem: https://www.wolczanka.pl/wyprzedaz) dodaj do koszyka co najmniej jeden produkt oznaczony emblematem „Dodatkowe -30%”, wpisz kod kod rabatowy: RABAT30 i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Cena każdego produktu objętego promocją zostanie obniżona o dodatkowe 30% od aktualnie obowiązującej ceny tego produktu.

3. Promocja „Dodatkowy rabat -30% na wszystko z Oferty Specjalnej do -50%” nie łączy się z innymi promocjami.

4. Promocja „Dodatkowy rabat -30% na wszystko z Oferty Specjalnej do -50%” obowiązuje od dnia 7.03.2019 r. do godziny 15:00 dnia 8.03.2019 r.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Dodatkowy rabat -30% na wszystko z Oferty Specjalnej do -50%” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.wolczanka.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl oznaczonych emblematem „Dodatkowe -30%” znajdujących się w zakładce OFERTA SPECJALNA DO -50% (link pod adresem: https://www.wolczanka.pl/wyprzedaz) .

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu oznaczonego emblematem „Dodatkowe -30%”, wpiszą kod rabatowy RABAT30 i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z dodatkowym rabatem w wysokości 30% od aktualnie obowiązującej ceny sprzedaży każdego z produktów. 6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club”, Karty Stałego Klienta „woman in the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.

10. Promocja obowiązuje od dnia 7.03.2019 r. do godziny 15:00 dnia 8.03.2019 r.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.wolczanka.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 7 marca 2019 roku.

Kraków, dnia 7.03.2019 r.